fbpx

Nu springer folketingsmedlemmer ud med 5G-frygt

To politikere – én fra hver blok – markerer sig nu som 5G-skeptikere. Dansk Folkepartis medlem af Sundhedsudvalget Jan Erik-Messmann, er bekymret for at der ikke er 5G undersøgelser nok, der viser at 5G ikke er farligt.

Teleforliget i 2018

5G står hele Folketinget bag. At vi får den nye generation af mobilnetværk, blev sikret i et teleforlig i 2018, hvor alle partier var med. Også Dansk Folkepartis medlem af Sundhedsudvalget, Jan Erik-Messmann er med i forliget. Til gengæld er han kritisk over for sundhedsspørgsmålet i sagen og har flere gange antydet det i Facebook-diskussioner. Derfor bekymrer det ham også, at teleområdets minister Lars Christian Lilleholt peger på Sundhedsstyrelsen, når Sundhedsstyrelsen ikke ved nok. ”Jeg mener ikke, at der er undersøgelser, som viser, at det ikke er farligt, ” siger Jan-Erik Messmann. Han er på linje med enkelte politikere, man finder i en række af lande.

En international kritik

I USA’s senat er demokraten Richard Blumenthal stærkt miljøkritisk over for 5G-udrulningen. Det samme er den finske topsocialdemokrat Eeva-Johanna Elorant. I den schweiziske kanton Geneve har partiet De Grønne valgt at modsætte sig 5G, før der er grundige undersøgelser. Flere byer på den amerikanske vestkyst er officielt meget kritiske. Det skyldes især en dannet alliance af så forskellige interesser som sundhedsbekymring og lokalpolitiske krav om mastekontrol. ”Når man flere steder i verden er meget kritiske, og når mange forskere også er det, så mener jeg ikke, at man undersøger det nok i Danmark. Da jeg var soldat, måtte vi aldrig gå ind foran radaren, for det kunne påvirke vores evne til at få børn, blev vi fortalt,” siger Jan-Erik Messmann.

Vil stille skrappere krav

Derfor er han helt på linje med Sundhedsstyrelsens strålingschef Mette Øhlenschlæger, når hun i en intern regeringsskrivelse opfordrer til, at man følger andre branchers dokumentationskrav. ”Man skal undersøge det meget mere intenst, før man implementerer noget, som er nødvendigt for vi moderne mennesker. Det nytter ikke, hvis vi overser noget, der er farligt, men det frygter jeg, at vi gør. Det er ikke nok, at der kun sidder én sundhedsfaglig person i Sundhedsstyrelsen og overvåger det. Der skal være en bred faglig sammensætning,” siger Jan-Erik Messmann.

Kritiske spørgsmål til sundhedsministeren

Jan-Erik Messmann understreger, at han er alene med sin kritik i sit parti. Og han er måske også en sjælden art Folketinget. Peder Hvelplund fra Enhedslisten og Julius Graakjær Grantzau fra Alternativet har stillet en række kritiske sundhedsspørgsmål, der tager udgangspunkt i den 5G-kritiske forskerappel. Spørgerne vil have sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at redegøre for, hvad regeringens fortrøstning bygger på. Langt længere nede i detaljerne.

”Jeg synes, det er meget foruroligende, hvis ministeren udtaler sig om noget, han ikke er sikker på og på trods af, at Sundhedsstyrelsen har manglet svar for at kunne give tilfredsstillende oplysninger til borgerne. Det illustrerer en manglende demokratisk proces, der har været i over 20 år, hvor den trådløse teknologi er udrullet hen over hovedet på befolkningen. Derfor skal det meget mere grundigt belyses, og vi skal have en reel debat,” siger Alternativets Julius Graakjær Grantzau.

Forskersplittelse er forundrende

Han undrer sig generelt over, at der ikke er afstemning mellem den danske stats opfattelse af miljøsikkerheden og mange internationale forskeradvarsler. Det bekymrer ham, “når teknologien er potentielt sundhedsfarlig.” Hvad får dig til at sige, at teknologien er potentielt sundhedsfarlig? ”Jeg bygger det på, at en lang række forskere siger, at det er sundhedsfarligt, og så siger jeg, at det er potentielt, fordi andre forskere siger, at det ikke er tilstrækkeligt bevist. I 2011 kom Europarådet med nogle konkrete anbefalinger om tiltag, vi burde have fulgt som medlemsnationer. For eksempel i Frankrig har man har forbudt Wi-Fi i vuggestuer. Som børneordfører bekymrer jeg mig om, hvordan børn kunne reagere på det i fremtiden, ” siger han.

Alle partier står dog bag 5G-forliget. Også Alternativet. Julius Gråkjær Grantzau siger, at det blev indgået, før han trådte ind i Folketinget som afløser for afgåede Josephine Fock, men at han ser det som en bred pakke med nyttige tiltag som bredbåndsudrulning til husstande.

Udslæt efter målerinstallation

En personlig oplevelse har givet Jan-Erik Messmann hans mistanke om, at radiofrekvent teknologi kan være et underbelyst sundhedsproblem. Efter et par måneder med en ny radioaflæst elmåler i et rum lige under soveværelset, begyndte han at få hududslæt og andre ubehagelige symptomer. Mange andre borgere i den elektrificerede verden beretter om det samme i disse år, fandt han ud af. Og har også fundet ud af, at det ikke er populært at tale om. Heller ikke hos lægen. Hvorfor mistænker du den radioaflæste elmåler for at have give dig udslæt? – Jeg havde aldrig haft det før, så vi flyttede den ud af huset og i skellet bag en mur, så signalet vendte bort. En måned senere havde mine hudproblemer trukket sig tilbage, siger han.

Forskerne slås

Den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland har for år tilbage stillet sig frem og bekendt, at hun reagerer overfølsomt over for elektromagnetiske felter, som blandt andet kan komme fra kommunikerende enheder. Det kom frem for offentligheden, mens hun var generalsekretær i verdenssundhedsorganisationen WHO. Lidelsen er lige så kontroversiel i forskningen som spørgsmålet om mobiltelefoni og kræft, der har delt WHO-rådgiverne i to voldsomt stridende grupper: Der findes også to stridende fraktioner, som mener hvert sit om elektromagnetisk overfølsomhed.

Sundhedsstyrelsen henholder sig til, at en lang række allergiagtige patientforsøg ikke viser resultater, og at man derfor ikke finder det sandsynligt, at lidelsen el-overfølsomhed skyldes udsættelse for elektromagnetisme som mobilstråler og fjernaflæste elmålere. Blandt andre mener den finske strålingsekspert og tidligere WHO-rådgiver Dariusz Leszczynski, at de mange allergiforsøg er en billig gentagelsesfarce, som sylter det faktum, at man ikke reelt undersøger patientgruppen for kropslige årsager, der kan findes og måles; en idé om biomarkører for lidelsen, som har støtte fra en række af forskere verden over.

Jeg har foreløbig forgæves forsøgt at få en kommentar fra teleområdets minister Lars Christian Lilleholt og følger op på historien, hvis ministeren vender tilbage. Jeg har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsens enhedschef på strålingsområdet, Mette Øhlenschlæger.

Artiklen er første gang bragt 6. april 2019 på Facebook-siden Tabt Tråd, der er David Wedeges journalistiske univers om den trådløse udrulning og miljø. Artiklen gengives med David Wedeges tilladelse.

Af