Klimaminister vildledte borgerne: Sundhedsstyrelsen havde ikke sundhedsvurderet 5G

Teleområdets minister Lars Christian Lilleholt henviser bekymrede borgere til Sundhedsstyrelsen, selv om myndigheden i månedsvis har ventet forgæves på viden om 5G og stadig mangler at vide meget.

  • Tabt Tråd, optrevler en månedlang korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og de aktører som styrelsen har ventet på.
  • Et internt regeringsmøde har banket Sundhedsstyrelsen på plads, men der findes ikke et referat, som offentligheden må se.
  • Samme sag er lige nu brandaktuel i Belgien: Manglende information stopper 5G i Bruxelles.
  • Imens kommer de første bekymrede folketingsmedlemmer i Danmark offentligt ud af skabet som 5G-kritikere af sundhedsgrunde.

Skal man som borger frygte 5G

Skal man som borger frygte de mange nye teleantenner, der frem mod år 2025 sættes op i bybilledet og som skal danne det nye mobilnetværk 5G? Borgerbekymringer fylder medierne og den offentlige debat.

En P1-lytter fra Herning, Karen Overby, ringede 25. februar til den ansvarlige minister Lars Christian Lilleholt i en direkte radioudsendelse, fordi hun ville vide, om ministeren forholdt sig til forskeradvarsler, som er rejst i en meget omtalt appel, der er underskrevet af et hundredtal af videnskabsfolk. Og det havde teleområdets minister. I svaret til Karen Overby pegede Lars Christian Lilleholt på Sundhedsstyrelsen.

”Jeg får en række henvendelser om det. Man har undersøgt det. Tilsyneladende vurderer man jo fra myndighederne, der har undersøgt det – sundhedsmyndighederne – som siger, at der ikke er stor risiko, men lad os få kigget nærmere på det, ” svarede han P1-lytteren Karen Overby.

Sundhedsstyrelsen kendte ikke til 5G

Problemet med ministerens svar er, det ikke er sandt. Under ingen omstændigheder på det tidspunkt han svarede Karen Overby fra Herning. Sundhedsstyrelsen havde slet ikke arbejdet med 5G-teknologien og ingen viden fået om 5G, selv om styrelsen indtrængende havde rykket for det i mindst et par måneder. Det viser aktindsigt, jeg har fået udleveret af Energistyrelsen. I de udleverede akter beskrives en månedlang korrespondance mellem styrelserne.

I et brev fra Sundhedsstyrelsen til Energistyrelsen undsiger Sundhedsstyrelsens strålingsmedarbejder Anders Ravnsborg Beierholm 5. marts, at Sundhedsstyrelsen skulle være i stand til at fortælle bekymrede borgere noget som helst om 5G. ”Vi har i tidligere korrespondance understreget, at vi stadig mangler den helt nødvendige, robuste information, som er nødvendig for at kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering. Derfor undrer det umiddelbart, at Energistyrelsen i sine svar til bekymrede borgere uden videre henviser til Sundhedsstyrelsen, ” skriver Anders Ravnsborg Beierholm 5. marts 2019 til Energistyrelsen.

Beierholm uddyber i telefonen, hvad han mener med savnet viden: ”Vi vil gerne kunne vise borgerne, at der er transparens og at grænseværdierne overholdes. Hvis man søger på nettet, finder man en masse information derude, og vi vil gerne give borgerne noget, hvor kilderne er verificerbare, ” siger Beierholm.

Industriens papir var mangelfuldt

Brevet af 5. marts er ikke eneste gang, Sundhedsstyrelsen har skældt ud over ikke at have fået noget af vide. I et notat på cirka to A4-sider, som brancheorganisationen Teleindustrien (TI) har dateret “Januar 2019”, skriver TI, at antallet af nye antennepositioner forventes at være øget med mellem 15 og 25 procent i 2025. Notatet blev videregivet til Sundhedsstyrelsen af Energistyrelsen som svar på Sundhedsstyrelsens videnskrav.

”Teleoperatørerne estimerer, at den samlede elektromagnetiske effekttæthed fra teleoperatørernes telekommunikationsudstyr i 2025 vil være en faktor 1,1 til 1,2 set i forhold til i dag. Det vil sige, at den samlede gennemsnitlige effekttæthed i 2025 estimeres at stige 10-20% i forhold til 2019,” står der i Teleindustriens notat.

Hvad er det værste scenarium?

To sider er bare ikke godt nok, raser Sundhedsstyrelsen så. Estimatet virker tvivlsomt. Alle efterspurgte svar mangler i det tynde notat fra Teleindustrien. I et brev til Energistyrelsens Center for Telekommunikation af 15. februar, som er forfattet af Sundhedsstyrelsens enhedschef Mette Øhlenschlæger, revser hun det mangelfulde svar.

”Notatet (red. Teleindustriens) indeholder ikke elementer som resultater af modelberegninger eller konkrete målinger, der adresserer worst case situationer, som eksponering af ”en kritisk person”, eksempelvis buspassageren eller andre situationer, hvor enkeltpersoner udsættes for eksponering fra det kommende 5G-net, ” skriver Mette Øhlenschlæger.

Og Mette Øhlenschlæger skriver blandt andet også: ”Flere brancher er i øvrigt i medfør af anden lovgivning underlagt krav om detaljeret dokumenteret vurdering af sikkerhed/risici i forbindelse med udrulning og drift af ny teknologi hhv. ny infrastruktur. Teleindustrien kunne evt. lade sig inspirere af sådanne dokumentationskrav.”

Årsag til belgisk 5G-ballade

At myndighederne ikke kan få adgang til helt basale informationer om 5G, før teleindustrien forventer at få grønt lys, er en helt central problemstilling i Belgien.
I hovedstaden Bruxelles, som er en af Belgiens tre politiske regioner, har miljøminister Céline Fremault fra det kristendemokratiske parti Demokratisk Humanistisk Center netop afvist et lovforslag, som skulle bane vej for 5G ved at hæve grænseværdien fra 6 til 14,5 volt per meter. I Danmark tillades et niveau på 58 volt per meter.

Ifølge avisen L’Echo har Céline Fremault afvist at skabe råderum for 5G ved at hæve grænseværdien, fordi telebranchen ikke har forklaret detaljeret, hvordan 5G teknisk folder sig ud. ”Indbyggerne i Bruxelles er ikke laboratoriemus med et helbred, jeg kan sælge for profit. Vi kan ikke overlade noget til tilfældigheder, siger Céline Fremault til L’Echo.”

For nylig har Belgien netop aflyst og udsat en auktion over 5G-frekvenser, fordi regioner og føderalregering ikke kunne blive enige om, hvordan indtægter fra frekvenssalget skulle fordeles. I Danmark er en lignende 5G-auktion netop afsluttet, og den danske stat har i første omgang tjent godt to milliarder kroner på salget.

Møde i marts – men uden referat

Jeg ville gerne tale med Sundhedsstyrelsens strålingschef Mette Øhlenschlæger, som var optaget af en arbejdsrejse til Paris. Jeg ville også gerne have talt med teleområdets minister Lars Christian Lilleholt, som heller ikke har fundet tid til at svare. I både Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen fortæller presseafdelingerne, at der 13. marts har været holdt møde mellem styrelserne, så Sundhedsstyrelsen kan få den efterlyste viden. Jeg har spurgt de involverede styrelser, om der er adgang til at læse et møderefereat. Det har begge styrelser afvist. Der er ikke optaget et offentligt tilgængeligt referat, så man kan læse, hvad de to styrelser har talt om.

I en kort briefring fortæller Sundhedsstyrelsen presseafdeling, at man fra styrelsen ikke har grund til at bekymre sig over et 5G-netværk, der opererer inden for gældende grænseværdier for stråling, så derfor forventer styrelsen som udgangspunkt ikke, at 5G vil give problemer. Den konklusion har Sundhedsstyrelsen efter mødet 13. marts, som altså har overbevist Sundhedsstyrelsen. Men altså uden at der findes et referat, som beskriver det. Det fremgår ikke af den briefing fra presseafdelingen, om Mette Øhlenschlægers mange spørgsmål om 5G er blevet besvaret på mødet.

Jeg har foreløbig forgæves forsøgt at få en kommentar fra teleområdets minister Lars Christian Lilleholt og følger op på historien, hvis ministeren vender tilbage. Jeg har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsens enhedschef på strålingsområdet, Mette Øhlenschlæger.

David Wedege er uafhængig journalist og aktivistisk tweeter og blogger. På Facebook og Twitter redigerer han det sociale medieunivers “Tabt Tråd” om det trådløse samfund og miljøkonsekvenser. Uddannet journalist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Tidligere reporter for Nordjyske Medier, bl.a. Christiansborg, tidl. reporter for P4 Nordjylland, Danmarks Radio, Dagbladet Licitationen m.fl.

Af