fbpx

Folketingsvalget 2019: Portræt af partiet JFK21 – et parti med mærkesager hvor hjertet er i centrum

Alt imens de traditionelle medier frådende kaster sig over enhver mulighed for at skabe konfrontationen, er vi på Kronikken mere interesseret i visionen. Skønt vi ved, det ikke nødvendigvis sælger samme antal billetter, er det en del af vores DNA konstruktivt at fokusere på det store billede. ’Bag Tæppet’ træder væk fra scenen, mens polemikkens teater spiller for fuld udblæsning, og lader det ufiltrerede argument skinne igennem. Mød som det første et portræt af partiet JFK21 og stifteren Mads Palsvig.

Kronikken er med og dækker med serien ’Bag tæppet’ en anderledes og positiv vinkel af polemik, politik og politikere.

Året er 2011 Cand. Jur./HD (F) Mads Palsvig sidder forbløffet med en fyreseddel i hånden! Vrede og bitterhed skændes lidt om første parket. Fyret fra Morgan & Stanley på trods af overordentlig fine resultater. Mange spørgsmål melder sig i den store forvirring. Mads Palsvig, højt estimeret investment banker og rådgiver for Federal reserve, ECB og andre centralbanker, har kun en ringe idé om, hvordan det kunne gå så galt. Han sætter sig for, nu da han har god tid, at undersøge en del ting nærmere og finde en sammenhæng. For Mads har altid ment, og mener fortsat, at være investment banker, i princippet, er et nobelt erhverv, hvor man forbinder låntager med opsparer. Det skal bankerne naturligvis foretage. Men der et men…

Et mønster begynder at vise gennem en længere researchperiode

Frustrationen er vel snarere afløst af ren nysgerrighed. Måbende ser han til, at en åbenlys men også fordækt dagsorden, breder sig i hans bevidsthed. Den måde som den privatejede Federal Reserve, BIS, IMF og World Bank laver internationalt bankvæsen på, er som minimum uetisk og nok snarere en direkte økonomisk kolonisering af uheldige fattige lande samt hele regioner af verdenen. At låne dem penge til en rente på 10 % og samtidig kræve, at de fyrer halvdelen af de offentligt ansatte, er ikke en løsning for de pågældende lande. Det er det derimod for de multinationale virksomheder, som kan opkøbe landets ressourcer for en slik.
Og hvordan er det egentlig at pengene bliver lavet? Sedler og mønter bliver ganske rigtigt produceret i Nationalbanken, men de digitale konto-penge produceres i de privatejede banker via lån. Dvs. at pengeinstitutterne producerer nye penge på vegne af den danske befolkning. I dag øges pengemængden i gennemsnit med 80 mia. om året. En meget stor del af disse går hovedsagelig til finansiel spekulation i ejendomme af en lille gruppe meget rige danskere. Hvilket er med til at øge skellet mellem de super rige og almindelige danskere.

Partiet JFK21 bliver til

Ud over tiden til rådighed og en enorm nysgerrighed blev Mads klar over, at det ville være relativt enkelt at lave et program for at give danskerne ”pengene tilbage”. Og ikke blot pengene, men også et samfund hvor trivsel er en hovedbestanddel af livet. Hvad skal der til for, at fundamentet er i orden med robusthed og vækst på det individuelle plan såvel som det politiske og på den store scene? Hvem og hvad er det, der stopper for, at tilfredshed og sundhed øges i det danske samfund? De og mange andre spørgsmål blev til de svar, der i dag udgør jfk21’s 31 mærkesager. Det er mærkesager, eller partiprogram, der kendetegner sund fornuft, set med den baggrundsviden, enhver jfk’er tilegner eller har tilegnet sig, og ikke mindst modighed.

Mærkesager med hjertet i centrum

For eksempel så ved vi at sundheden ikke er steget siden 2010! Det går endda den forkerte vej nu, siger Sundhedsstyrelsen. I jfk21 sidestiller vi naturmedicin med konventionel medicin – og vi er ikke forbavsede over at det er den mad du putter i munden, du skal leve og helbrede dig selv med. Det bringer os til en anden mærkesag, økologi. Økologi er vejen frem og et mål for Danmark som helhed. Vi ser for mange tendenser til at lade profit styre den gældende politik og dermed uanede problemer med pesticider.
Decentralisering er også en vigtig faktor i at få et samfund tilbage, hvor folket i bredere forstand er med i beslutningsprocesser, helt ned på sogneplan. Det vil betyde mere liv i små byer og det vi så nedladende kalder udkants Danmark. Lad os få de små kommuner tilbage og lokal politik. Dermed er institutionen EU-kommissionen lidt groft sagt, forældet- som vi ser det, da det ikke er demokratisk eller nærpolitisk.

Hvordan skal man så finansiere Danmark?

For det første skal de multinationale virksomheder stå for tur i forhold til at bidrage til samfundet ved hjælp af en digital transaktionsskat på 1% som går ind og ud af danske konti. Dette gælder for alle i øvrigt. Til gengæld forsvinder selskabsskatten, som primært har været en byrde for mindre danske virksomheder. Almindelig indkomstskat skal gradvist fjernes og et arbejdsmarkedsbidrag på 33% indføres samtidig med et højere bundfradrag. Moms erstattes med OMS på 10%.
Jo mere man stikker sin snude i tingenes tilstand, jo mere forundres man. Især over at folk mere eller mindre stiltiende går med til gradvist dårligere helbred, mere stress, snærende økonomi, mindre frihed og dybere skel mellem fattige og rige. Vi ser de svage blive chikaneret og de gamle udhungret. Hvad er det for et samfund, så rigt som vores, der gør at vi tillader, at jorden udpines og insekterne dør? At vi fyldes med halve sandheder og hele løgne i vækstens og især profittens hellige navn? Hvor er undervisningssystemet der lærer os at tænke kritisk og intellektuelt? Sundhedssystemet der arbejder for sundhed til selvhelbredelse?

Værdighed, redelighed og næstekærlighed som præmis for et samfund

Vi er et innovativt folk, vi har lært at samle. Det er det JFK21 står for. Det er vores vision.

Indholdet er udtryk for skribentens egen holdning og følger i øvrigt Kronikkens retningslinjer om væsentlighed, oplysning og aktualitet.

Af