Er fortiden oplevet, eller lever vi i en Orwell’sk konstrueret virkelighed?

Det er som om George Orwell med sine litterære værker fik lov til at se ind i en grumset fremtid. Dengang øjebliksbilleder men som på allermest skræmmende måde minder meget om den tid, vi oplever lige nu. 1984, hans vel nok største værk og af mange kritikere kåret som århundredets roman, beskriver bl.a. det store paradoks i forståelsen af information og tid. Bliver vores fortid løbende omprogrammeret, så den passer ind i vores forståelse af sandheden? Ja, mener David Beckmann, der ser systemnarrativet som værende alt for sårbart overfor overraskelsesangreb.

1984

Den dystopiske roman 1984, som George Orwell skrev i årene efter anden verdenskrig, foregår i 1984 og fokuserer på et undertrykkende og totalitært regime. Bogens hovedperson, Winston Smith, er ansat af staten til at omskrive historiske dokumenter og derved fremme det totalitære styres propaganda. Det får ham til at ville gøre oprør. Det at omskrive historiske dokumenter eller omprogrammere fortiden, så den hele tiden passer med den nutid, man gerne vil kontrollere og forsvare, er altså regimets supervåben. For at få succes med manipulationen har styret introduceret begrebet dobbelttænkning, som lettest kan beskrives som et konstrueret værktøj til at kontrollere virkeligheden.

Orwell skriver om dobbelttænkning

“Evnen til samtidig at have to modstridende meninger og at tro på dem begge. At fortælle bevidste løgne og samtidig være overbevist om deres sandhed, at glemme enhver kendsgerning, som er blevet ubehagelig, og så, når det atter bliver nødvendigt, at hale den frem fra glemslen så længe man har brug for den, at benægte eksistensen af en objektiv virkelighed og samtidig regne med den virkelighed, som man benægter – alt dette er uomgængeligt nødvendigt. ”

Begrebet fremskriver han i slutningen af 1940’erne til 1984. Et helt ekstremt visionært udsyn for den verden, han forestiller sig komme. Det som Orwell ikke evnede at forestille sig er, hvad kombinationen af propaganda og teknologi har gjort ved muligheden for rent faktisk at praktisere dobbelttænkning. Ikke i 1984 men i dag.

Propaganda har i årtusinder været et kendt politisk, psykologisk og manipulativt greb til at forvirre en befolkning med ikke-objektive eller direkte forkerte fakta for at fremme egen sag. Nazisterne, med Goebbels i front for kommunikation, var verdensmestre i propaganda, og succesen bestod i ikke at lade befolkningen tvivle på rigtigheden af fakta. Det måtte med andre ord ikke virke for åbenbart, at man løj og bedragede befolkningen. Det krævede en god historiefortælling. Det blev verdenshistoriens største og mørkeste illusion, men den er ved at blive overgået.

Det sker lige foran os

I disse tider sker der nemlig noget grusomt. Vi bliver præsenteret for en ny type historiefortælling, hvor traditionel propaganda er udskiftet med en nyfortolkning af dobbelttænkning. Et helt nyt redskab som har stærke aner i Orwells tanker. Og manden til at anvende det nye redskab hedder Donald Trump, der med opfindelsen af alternative fakta har formået at skabe en ny virkelighed, hvor fortiden bliver omskrevet. Han fortæller bevidst løgne og har en særlig evne til selv at blive overbevist om sin nye sandhed ved brug af alternative fakta, mens han bevidst glemmer de faktuelle kendsgerninger, som verden konstant konfronterer ham med. Med andre ord benytter Trump sig af en evolutionær dobbelttænkning. Et centralt element for overhovedet at have en chance for at vinde præsidentvalget.

Teknologien er Orwells manglende brik

Dog ikke nok til at vende en befolkning på rekordtid. Der skal mere til. Der skal et socialt lag af information til at bombardere mennesker med den reviderede virkelighed. Med andre ord skal den alternative fakta ud og leve som var den en faktuel kendsgerning. Den skal samle proletarerne ved at splitte dem ad og finde en fælles fjende. Eliten. Trump formår som del af supereliten at skabe et narrativ om, at han vil bekæmpe den. Hundredtusinder af falske Facebook sider ser dagens lys med en omskrevet fortid. Konstrueret med det formål at forene vreden hos proletarerne og samle dem om én fjende – eliten, systemet. Strategien er sårbar, for proletariatet må ikke samle sig som én stor enhed. Bliver de deres styrke bevidst, ville de kunne splitte Trump i småstykker. Derfor skal de splittes ad stat for stat, gruppe for gruppe for at blive samlet ind som spædekalve på en græsmark. Ny fortid baseret på alternative fakta – en kontrolleret virkelighed. Dobbelttænkning. Teknologien er således en essentiel brik i omprogrammeringen, ingen så det, for teaterstykket foregik et andet sted. Strategien anvendte Facebooks stærkeste våben. Algoritmen, der bestemmer, hvad vi skal eksponeres for.

I romanen 1984 er én regimets største udfordringer at opdage, hvad folk tænker. Selv om stort set alle i bogen konstant er overvåget af skærme, er den store landvinding at finde vejen ind til at læse folks tanker. Selv den udfordring kunne George Orwell ikke i sin vildeste fantasi forstille sig teknisk mulig. Det er imidlertid løst. Vi trackes så meget på alle tænkelige og utænkelige måder (Google, Facebook, Amazon, Apple), at der rent faktisk er nogen, der præcis ved, hvad vi tænker og føler. Man taler endda om, at datafortolkningen er blevet så intelligent, at man ved, hvad du vil tænke på – om lidt.

Opskriften der sikrer, at løgnen altid er et skridt foran sandheden

En skruppelløs totalitær leder, et nyt systemnarrativ med dobbelttænkning pakket ind i en revideret fortid. Alt sammen med en nærmest bestialsk udnyttelse af teknologien på dens egen banehalvdel. Det umulige er blevet muligt. Vi har fuldkommen ensrettede meninger, dér hvor nogen ønsker det. Vi bilder os ind, at vi har tankefrihed – men den er i virkeligheden styret med teknologien som mediet. Løgnen vil fremover være et skridt forud for sandheden. Sandheden er ikke længere endegyldig. Nødvendigheden for at ændre fortiden er at opretholde troen på narrativets ufejlbarlighed. Jo mere sandt det fremstår desto stærkere og mere overbevisende kan historiefortællingen overbevise os om, at den har ret. Vel vidende man forvansker virkeligheden, og dernæst udsletter den viden. Det er tydeligt for enhver, at det foregår lige nu, og for at bruge et berømt citat fra George Orwells roman Løven og Enhjørningen.

”As I write, highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me”.

Det er reelt, den samme følelse jeg sidder med.

Fordi ethvert system er skabt til fastholde status quo, tillader vi stiltiende, uvidende og med barriererne helt nede overraskelsesangrebet, for det fremstår ikke som andet end vores egen virkelighed. Blot med vores virkelighedssans sat ud af funktion. Når først den er defekt, kan vi blive delt og hersket.

Af